fbpx กิจกรรมสันทนาการภายในองค์กร
กิจกรรมภายในองค์กร28 มิถุนายน 2016

กิจกรรมสันทนาการภายในองค์กร

ข่าวสาร

กิจกรรมสันทนาการภายในองค์กร

กิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกระดับภายในองค์กร เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ

  • บริษัท cotto ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้แก่หัวหน้าพนักงาน เเละ พนักงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับวิธีการปูกระเบื้องเเบบใหม่ เพื่อตอบโจทย์การใช้ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กร โดยรูปแบบการปูกระเบื้อง เเบบใหม่นี้ ได้นำมาปรับใช้กับหน้างานจริงเเล้ว เพื่อคุณภาพบ้านที่ดี พร้อมส่งมอบ ให้เเก่ลูกค้า เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร เเละ เพื่อสร้างบ้านคุณภาพดีตอบสนองจริยธรรมที่ดีของบริษัทก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า
  • บริษัท ICI ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้แก่หัวหน้าพนักงานเเละพนักงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับเทคนิคการทาสีบ้าน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารทหารไทย ได้เข้ามาอบรมพนักงานฝ่ายสินเชื่อเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ อัพเดทเกณฑ์การพิจารณาลูกค้ารายย่อยสินเชื่อบ้านอยู่ตลอดเวลา
  • บริษัท SCG ได้เชิญพนักงานบริษัทฉัตรหลวงเเละบริษัทในเครือ ไปอบรมเรื่องการตรวจหลังคา วิธีการมุง มาตรฐานสินค้า ที่ศูนย์ SCG จังหวัดสระบุรี

ปี2558  : ภาพบรรยากาศทริปท่องเที่ยวประจำปี บริษัท ฉัตรหลวง2005 จำกัด ทางบริษัทได้พาพนักงานไปพักผ่อนกันที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เช่น จัดเลี้ยง ท่องเที่ยว เล่นน้ำ

ปี 2559 : บริษัทฯ ได้พาพนักงานไป one day trip ในกรุงเทพมหานคร โดยเยี่ยมชม “นิทรรศรัตนโกสินทร์  วัดพระแก้ว และศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ” เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงานทุกท่าน ตลอดจนบริษัทฯ