fbpx กิจกรรมส่งเสริมให้ชุมชน ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มเติม
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม28 สิงหาคม 2016

กิจกรรมส่งเสริมให้ชุมชน ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มเติม

ข่าวสาร

กิจกรรมส่งเสริมให้ชุมชน ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มเติม

ทางทีมงานการตลาด บริษัทฯ ฉัตรหลวง ได้เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนในชุมชน ลูกหลานของผู้รับเหมา เข้าร่วมงานทีมการตลาดด้านประชาสัมพันธ์ตัวโครงการ เช่น เเจกโบชัวร์ตามหมู่บ้าน , พนักงานครัวฝึกหัด , พนักงานสำนักงานฝึกหัด ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน โดยมีค่าตอบเเทนเป็นค่าจ้างรายวันขั้นต่ำตามประมวล กฎหมายเเรงงานเป็นค่าจ้าง และมีหัวหน้างานดูเเลอย่างใกล้ชิด เพื่อเด็กนักเรียนในชุมชน หรือ ลูกหลานของผู้รับเหมาจะได้มีรายได้เพิ่มในช่วงปิด เทอม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ตนเอง

  •