fbpx ฉัตรหลวงร่วมกับ SCG สร้างมาตรฐานการติดตั้งหลังคาและการตรวจสอบหลังคาอย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมภายนอกองค์กร กิจกรรมภายในองค์กร19 สิงหาคม 2020

ฉัตรหลวงร่วมกับ SCG สร้างมาตรฐานการติดตั้งหลังคาและการตรวจสอบหลังคาอย่างมีคุณภาพ

ข่าวสาร

                                     

 

     ฉัตรหลวงร่วมกับ SCG  สร้างมาตรฐานการติดตั้งหลังคาและการตรวจสอบหลังคาอย่างมีคุณภาพ

สืบเนื่องจากทางบริษัทฉัตรหลวงได้คำนึงถึงสภาพอากาศที่แปรปวนในปัจจุบัน จึงทำให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของหลังคา เนื่องจากเป็นป้อมปราการด้านแรกของบ้านที่ต้องต่อกรกับ แสงแดดที่เร้าร้อน และ สายฝนที่โหมกระหน่ำอย่างไม่หยุด             ด้วยเหตุผลข้างต้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฉัตรหลวงและบริษัทSCG จึงได้ร่วมกันสร้างมาตรฐานและเทคนิคการมุงหลังคาและการตรวจสอบงานหลังคาเพื่อให้มั่นใจว่าทุก หลังคา ของโครงการฉัตรหลวง ไม่ว่าจะเจอกับสภาพอากาศแบบ ฝนตก ลมแรง หรือแดดจ้าสภาพหลังคาของโครงการฉัตรหลวงก็ต้องดีและมีคุณภาพ เป็นไปตามสภาพการใช้งานจริง

ทั้งนี้ทางบริษัท ฉัตรหลวง 2005 จำกัด  มุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะพัฒนาองค์กรและปรับปรุงแก้ไขทุกๆความผิดพลาดให้ดีขึ้นเพื่อสรรคสร้างบ้านที่ มั่นคง แข็งแรง และ ปลอดภัย ในราคาย่อมเยาว์ที่ใครก็สามารถจับต้องได้…ฉัตรหลวง บ้านดี ราคาถูก