fbpx ฉัตรหลวงแบ่งปันผลกำไรคือสู่ชุมชน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมภายนอกองค์กร27 มิถุนายน 2019

ฉัตรหลวงแบ่งปันผลกำไรคือสู่ชุมชน

ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 27 มิถุนยาน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ฉัตรหลวง ได้มีการแบ่งปันผลกำไรคือสู่ชุมชน ณ วัดไก่เตี้ย จังหวัดปทุมธานี และทีมงานฉัตรหลวงได้มีการเข้ามาบำรุงรักษาพื้นโบสถ์ตัววัด เนื่องจากทางบริษัทได้เล็งเห็นว่าวัดไก่เตี้ยเป็นสถานที่ ที่ชาวบ้านและชุมชนแถวนั้น ได้มีการจัดกิจกรรมด้านศาสนาบ่อยครั้ง จนทำให้เกิดการชำรุดและเสียหาย

ทางบริษัทฉัตรหลวง จึงได้มีความคิดริเริ่มดำเนินการแก้ไข และปรับปรุงพื้นที่ตรงนั้นให้ดีขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้าน และผู้ใช้ประโยชน์ทุกท่าน โดยในกิจกรรมดีๆ ครั้งนี้ ทีมงานฉัตรหลวงได้นำภาพมาฝากทุกท่านด้วยเช่นกัน