fbpx นโยบายฉีดวัคซีนให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกคน
กิจกรรมภายในองค์กร2 กรกฎาคม 2019

นโยบายฉีดวัคซีนให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกคน

ข่าวสาร

เนื่องจากประเทศไทยเข้าใกล้หน้าฝนในช่วงเดือน (มิถุนายนตุลาคม) ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่เป็นจำนวนมาก ซึ่งไข้หวัดใหญ่นั้นเมื่อได้รับเชื้อโรค จะมีอาการรุนแรง และมีการเกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้ซึ่งอาจจะส่งผลให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

ทางบริษัท ฉัตรหลวง 2005 ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ทราบถึงปัญหานี้ เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีนโยบาย ให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกคนได้เข้ารับการฉีควัคซีนป้องกันไช้หวัดใหญ่ จากโรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากไข้หวัดใหญ่