fbpx บริษัทฉัตรหลวง ช่วยเหลือช่างและผู้รับเหมาที่ได้รับผลกระทบจากการ ปิดไซต์งานก่อสร้าง
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมภายนอกองค์กร1 กรกฎาคม 2021

บริษัทฉัตรหลวง ช่วยเหลือช่างและผู้รับเหมาที่ได้รับผลกระทบจากการ ปิดไซต์งานก่อสร้าง

ข่าวสาร

 

 

บริษัทฉัตรหลวง 2005 จำกัด  ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยา เจ้าหน้าที่ช่างและผู้รับเหมา โดยการช่วยเหลือด้านข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่ช่างและผู้รับเหมา ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิท-19 และ ปิดไชต์ก่อสร้างเป็นเวลา 1 เดือน  โดยทางบริษัทฉัตรหลวง ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้ในทุกๆสัปดาห์เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนที่ช่างและผู้รับเหมาได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ทางบริษัทฉัตรหลวง ขอส่งมอบแรงกำลังใจให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

Related Blog