fbpx บริษัทฉัตรหลวง 2005 จำกัด และ บริษัทในเครือ ได้นำของมาบริจาคให้แก่มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมภายนอกองค์กร1 กันยายน 2021

บริษัทฉัตรหลวง 2005 จำกัด และ บริษัทในเครือ ได้นำของมาบริจาคให้แก่มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม

ข่าวสาร

บริษัทฉัตรหลวง 2005 จำกัด และ บริษัทในเครือ ได้นำของมาบริจาคให้แก่มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 โดยมีสิ่งของที่ได้นำมาบริจาคได้แก่ ข้าวสาร 200 ถุง น้ำมันพืช 19 ลัง ทั้งนี้ ทางบริษัทฉัตรหลวง ขอเป็นแรงกำลังใจให้ผ่านพ้นกับวิกฤตการณ์ โควิด – 19 ในครั้งนี้ไปให้ได้

Related Blog