fbpx บริษัท ฉัตรหลวง 2005 จำกัด ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
กิจกรรมภายในองค์กร21 กรกฎาคม 2020

บริษัท ฉัตรหลวง 2005 จำกัด ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ข่าวสาร

บริษัท ฉัตรหลวง 2005 จำกัด ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

 

เพราะเรื่องบ้านเป็นเรื่องใหญ่…ฉัตรหลวงจึงใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนของการสร้างบ้านเพื่อให้เป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบและแน่นอนว่าทางฉัตรหลวงใส่ใจไม่เว้นแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างเช่นเรื่องของ การปูกระเบื้อง และ การเลือกสรรคปูนกาวที่มีคุณภาพ เป็นแบรนด์ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่าง  บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด ( มหาชน ) โดย วันพุธ ที่ 15 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ปูนซีเมนต์ได้ขออนุญาติเข้าสาธิตการใช้ งานปูน กาวซีเมนต์อินทรี ไทล์ฟิกซ์ พลัส 42 ณ โครงการฉัตรหลวง 15-1 เพื่ออบรมสาธิตให้ความรู้ด้านปูนกาวซีเมนต์แก่ผู้รับเหมาโครงการ และยังสร้างบรรทัดฐาน  ของการปูกระเบื้องในทุกๆแผ่นให้ได้งานกระเบื้องที่เราจะมั่นใจได้ว่าทุกแผ่นที่ปูคือมาตราฐานของฉัตรหลวง เพื่อที่เราจะสร้างบ้านในฝันที่ทุกท่านฝันใฝ่ได้อย่าง งดงาม และ มั่นคงแข็งแรง ตามนโยบาย ของบริษัท ที่ว่า “ บ้านดี ราคาถูก ”ที่เราภาคภูมิและยึดถือมามากกว่า 15 ปี