fbpx บริษัท ฉัตรหลวง 2005 จำกัด และบริษัท ฉัตรหลวงเฮ้าส์จำกัด มอบเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมภายนอกองค์กร26 พฤศจิกายน 2022

บริษัท ฉัตรหลวง 2005 จำกัด และบริษัท ฉัตรหลวงเฮ้าส์จำกัด มอบเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ

ข่าวสาร

เติมฝัน ปันทุน

เราเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน บริษัท ฉัตรหลวง 2005 จำกัด และบริษัท ฉัตรหลวงเฮ้าส์จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน จึงดำเนินการมอบเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ในวันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 มูลค่า 200,000 บาท โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน ปรับปรุงอาคารเรียนและห้องน้ำต่อไป

Related Blog