fbpx บริษัท ฉัตรหลวง2005 จำกัด และบริษัทในเครือ จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต์
กิจกรรมภายในองค์กร11 เมษายน 2023

บริษัท ฉัตรหลวง2005 จำกัด และบริษัทในเครือ จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต์

ข่าวสาร

บริษัท ฉัตรหลวง2005 จำกัด และบริษัทในเครือ จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี โดยผู้บริหารได้กล่าวโอวาทให้แก่พนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย


Related Blog