fbpx พิธีตั้งศาลพระพรหมและศาลตา-ยาย ณ โครงการฉัตรหลวง 15/2 ปทุม-สามโคก
กิจกรรมภายในองค์กร3 กุมภาพันธ์ 2023

พิธีตั้งศาลพระพรหมและศาลตา-ยาย ณ โครงการฉัตรหลวง 15/2 ปทุม-สามโคก

ข่าวสาร

ในวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 7.00 น. –  9.00 น. ทางโครงการฉัตรหลวง 15/2 ปทุม-สามโคก ได้ทำพิธีตั้งศาลพระพรหมและศาลตา-ยาย ณ บริเวณสวนสาธารณะ โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการ พนักงาน พร้อมด้วยผู้รับเหมาโครงการฉัตรหลวง 15/2 ได้เข้าร่วมพิธีตั้งศาลพระพรหมและศาลตา-ยาย เพื่อเป็นสิริมงคล เพิ่มความเจริญรุ่งเรือง และเป็นที่สักการะบูชาของผู้อาศัยภายในโครงการ

Related Blog