fbpx พิธีตั้งศาลพระพรหมและศาลตา-ยาย ณ ฉัตรหลวง โครงการ 17 รังสิต-คลองสาม
กิจกรรมภายในองค์กร25 พฤษภาคม 2022

พิธีตั้งศาลพระพรหมและศาลตา-ยาย ณ ฉัตรหลวง โครงการ 17 รังสิต-คลองสาม

ข่าวสาร

ในวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 7.00 น. –  9.00 น. ทางโครงการฉัตรหลวง17 รังสิต-คลองสาม ได้ทำพิธีตั้งศาลพระพรหมและศาลตา-ยาย ณ บริเวณสวนสาธารณะ โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการ พนักงาน ผู้รับเหมาพร้อมด้วยลูกบ้านโครงการฉัตรหลวง17 ได้เข้าร่วมพิธีตั้งศาลพระพรหมและศาลตา-ยาย เพื่อเป็นสิริมงคล เพิ่มความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่สักการะบูชาของผู้อาศัยภายในโครงการ

Related Blog