fbpx วิธีดูฉลากเบอร์ 5 ฉลากแท้ประหยัดไฟ ดูอย่างไรไม่ให้ถูกหลอก
ความรู้23 กันยายน 2022

วิธีดูฉลากเบอร์ 5 ฉลากแท้ประหยัดไฟ ดูอย่างไรไม่ให้ถูกหลอก

ข่าวสาร

วิธีดูฉลากเบอร์ 5 ฉลากแท้ประหยัดไฟ ดูอย่างไรไม่ให้ถูกหลอก

ในปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้ามักจะมีการติดฉลากเบอร์ 5 หรือฉลากประหยัดไฟเพื่อบ่งบอกถึงความประหยัดหากใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนั้น แต่ทราบหรือไม่ว่ามีการติดฉลากเบอร์ 5 ปลอมเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคด้วยดังนั้นเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าฉลากที่ติดมากับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเป็นของแท้ เรามีวิธีเช็กมาฝาก

 

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่

เมื่อปี 2561 มีการจัดทำมาตรฐานการประหยัดพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า/ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ให้สูงขึ้นกว่าฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เดิม เป็น “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว” จุดประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า และเป็นการให้ข้อมูลผู้บริโภคได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และทำให้เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ง่ายกว่าเดิม โดยได้เริ่มวางจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

สำหรับฉลากรูปแบบใหม่ แบ่งเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานเป็น 4 ระดับ คือ
                                เบอร์ 5
                                เบอร์ 5 ★
                                เบอร์ 5 ★★
                                เบอร์ 5 ★★★
 
ซึ่งยิ่งดาวมาก ยิ่งแสดงถึงการประหยัดไฟที่มากยิ่งขึ้น โดยแต่ละระดับสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 – 10
ข้อแตกต่างระหว่างฉลากเก่าและฉลากใหม่นั้น มีดังนี้
หมายเหตุ : สำหรับใครที่เห็นฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบเก่าอยู่ ก็มีวิธีสังเกตว่าเป็นฉลากจริงหรือฉลากปลอมตามรายละเอียดด้านล่างนี้
                    1. มี QR Code ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยใช้แอปพลิเคชั่น Label No.5 สแกน QR Code ได้ทั้งในระบบ IOS หรือ Android
                   2. มีการแสดงค่าประมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ถ้าตัวเลขยิ่งน้อย ยิ่งดี
                   3. มีประมาณการค่าไฟฟ้า โดยคำนวณจากจำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (หน่วย/ปี) x ค่าไฟฟ้า (บาท)
                  4. ตราสัญลักษณ์ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของแท้จะต้องมีตราสัญลักษณ์ กฟผ. และลายน้ำตราสัญลักษณ์กระทรวงพลังงาน
                   5. มีส่วนแสดงรายละเอียดของเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะต้องตรงกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
                   6. มีส่วนแสดงประสิทธิภาพ เดิมมีแต่แบบ EER คือการวัดค่าประสิทธิภาพการประหยัดภายใต้อุณหภูมิภายนอกคงที่ แบบใหม่ SEER สำหรับเครื่องปรับอากาศวัดประสิทธิภาพภายใต้อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล
                   7. เกณฑ์พลังงานปี ซึ่งบอกปีที่ปรับเกณฑ์ประสิทธิภาพซึ่งจะมีการปรับให้ทันสมัยเป็นระยะๆ
 
ทั้งนี้สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://labelno.5.egat.co.th
 
ซึ่งจะมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก กฟผ. และมีรายละเอียดของฉลากแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบความถูกต้องของฉลากได้ด้วยตนเอง หลังจากนี้ หากจะเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องต่อไป ให้ดูฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ สังเกตง่ายๆ คือ ฉลากที่มี “ดาว” ปรากฏบนฉลาก ดาวยิ่งมากยิ่งประหยัดไฟฟ้ามากขึ้น
 

Related Blog