fbpx เช็กวันมงคล ประจำเดือน สิงหาคม 2566 วันดี-วันกาลกิณี
ความรู้4 สิงหาคม 2023

เช็กวันมงคล ประจำเดือน สิงหาคม 2566 วันดี-วันกาลกิณี

ข่าวสาร
เปิดปฎิทินเช็กวันมงคล วันอธิบดี วันธงชัย และวันกาลกิณี
ความเชื่อของไทย ในงานสำคัญที่เป็นมงคลแก่ชีวิต ตั้งแต่ลงเสาเข็มบ้าน ถอยรถคันใหม่ หรือแม้แต่การเลื่อนตำแหน่ง ก็ล้วนแล้วแต่ต้องหา ‘ฤกษ์ยาม’ นอกจากเวลาและตัวเลข สิ่งที่เช็กได้ง่ายๆ คือ การเช็กวันที่ดี เช่น วันอธิบดี วันธงชัย และวันโลกาวินาศ โดยวันดังกล่าวในปฏิทินไทยถือเป็นการดูแบบ “กาลโยค” ตารางที่บ่งบอกช่วงเวลาที่ดี และช่วงเวลาร้าย เพื่อประกอบการพิจารณาวันที่ดีเพื่อกระทำการมงคล
 
🌟วันธงชัย
วันธงชัยเป็นหนึ่งในฤกษ์ดีที่สุด มีความหมายว่า วันแห่งชัยชนะ หากกระทำกิจการใดในด้านมงคล จะมีชัยเหนือผู้อื่น ถือเป็นวันที่ดีที่สุด เหมาะกับการริเริ่มกระทำได้ทุกสิ่งอย่าง ไม่ว่าจะทำอะไรในวันนี้ ก็จะให้ผลสำเร็จสูงสุด นับเป็นฤกษ์ดีที่สุดที่ควรใช้งาน
 
🌟วันอธิบดี
วันอธิบดีเป็นฤกษ์ดีที่รองลงมาจากวันธงชัย ด้วยความหมายที่เกี่ยวกับด้านการสนับสนุนความมั่นคงเป็นหลัก มักถูกเลือกใช้กับการเริ่มต้นกิจการ หรือการเริ่มต้นใหม่ และต้องการเสริมโชคชะตาด้านความมั่นคง ตั้งแต่แรกเริ่ม ส่วนมากมักตรงกับวันอุบาสนด้วยเช่นกัน 
 
🌟วันโลกาวินาศ  
วันโลกาวินาศ หรือวันกาลกิณีตามความเชื่อของใครหลาย ๆ คน มีความหมายตรงตัวถึงความวิบัติ หายนะ ความเลวร้าย ไม่ควรกระทำการสิ่งใดที่เป็นมงคลภายในวันที่ตรงกับวันโลกาวินาศ ควรมองหาฤกษ์ดีวันอื่น หากวันที่กำหนดมาก่อนหน้านี้มาตรงกับโลกาวินาศ เพราะไม่ควรใช้งานอย่างเด็ดขาด 
 
🌟วันอุบาสน
วันอุบาสน คือ วันที่สามารถใช้งานเป็นฤกษ์ดีได้บางวันเท่านั้น เพราะคำว่าอุบาสน ไม่ได้หมายถึง “อุบาทว์” แต่มีความหมายด้านโหราศาสตร์ว่า “วันเข้าใกล้” ทำให้สื่อความหมายได้ทั้งการเข้าใกล้วันดี ฤกษ์ดีอย่างวันธงชัย หรือวันอธิบดี แต่ในทางเดียวกันก็มีโอกาสเข้าใกล้วันโลกาวินาศ ที่เป็นวันกาลกิณีด้วยเช่นกัน

Related Blog