fbpx เริ่มออมต้นปีดีกว่าอย่างไร
ความรู้12 มกราคม 2022

เริ่มออมต้นปีดีกว่าอย่างไร

ข่าวสาร

ก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันแล้ว เชื่อว่าความสุข ความสนุกในการเฉลิมฉลองปีใหม่ยังคงไม่จางหายไป แต่สิ่งที่หายไปจากกระเป๋าสตางค์ไม่มากก็น้อยคงหนีไม่พ้นเงินของเรา ทั้งเงินที่ใช้จ่ายไปในการท่องเที่ยวเฉลิมฉลองปีใหม่ รวมถึงการซื้อของขวัญ ของฝากให้กับคนที่รัก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านพ้นไป เรามาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการออมเงินกันใหม่ในปีนี้ ออมตั้งแต่ต้นปีกันดีกว่าเนื่องจากการเริ่มออมเงินเร็วมีข้อดีมากมาย มีอะไรบ้างนั้น ลองมาดูกัน

1. ช่วยให้เงินออมเพิ่มพูนมากขึ้น
หากเราออมเงินไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้เราทุกวัน ซึ่งเป็นการคำนวณดอกเบี้ยแบบทบต้น คือ นำดอกเบี้ยที่ได้รับในแต่ละงวดมารวมเป็นเงินต้นเพื่อคิดดอกเบี้ยให้เราต่อไปอีกด้วย ถ้าเราไม่ได้ถอนเงินออกมาใช้ก่อน โดยปกติธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้เราปีละ 2 ครั้ง คือ ในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม หรือหากเราออมเงินในบัญชีเงินฝากประจำแบบปลอดภาษี ซึ่งเป็นการออมเงินเป็นประจำ ยอดเงินเท่ากันทุกเดือน และสามารถออมเงินได้ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ก็จะได้รับดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีเงินฝากทั่วไป แถมดอกเบี้ยที่ได้รับก็ไม่ต้องเสียภาษีอีกด้วย ดังนั้น ยิ่งเราออมเร็ว หรือมีระยะเวลาในการฝากเงินนาน ก็จะทำให้เรามีเงินออมเพิ่มพูนมากขึ้น

2. ช่วยให้ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้เร็วกว่า
เมื่อเรามีเงินออมเพิ่มพูนมากขึ้นจากการที่เราเริ่มออมเงินเร็วแล้ว เราก็จะสามารถนำเงินที่เก็บออมได้นั้นไปใช้ทำตามเป้าหมายหรือทำตามความฝันที่ต้องการได้ และมีโอกาสไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้เร็วกว่า เช่น หากตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเก็บเงินเรียนต่อระดับปริญญาโทในอีก 2 ปีข้างหน้า หากเราเริ่มต้นออมเงินเร็ว และออมอย่างสม่ำเสมอ ก็จะสามารถไปถึงเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ต้องการ รวมถึงมีเงินเพียงพอสำหรับใช้ในการศึกษาต่อได้ตามที่ตั้งใจไว้ ในทางกลับกัน หากเรายังไม่คิดจะเก็บออมเงิน ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม หรือเริ่มออมช้า รวมถึงไม่มีวินัยในการออมเงิน โอกาสที่จะไปถึงเป้าหมายก็ย่อมล่าช้าออกไป เนื่องจากยังมีเงินไม่เพียงพอสำหรับการทำตามเป้าหมายที่วางไว้ จนอาจจะต้องเลื่อนเป้าหมายออกไปเรื่อย ๆ

3. ช่วยให้มีเงินใช้ทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
การออมเงินเร็ว นอกจากจะช่วยให้เรามีเงินออมเพิ่มพูนมากขึ้น และมีโอกาสไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้รวดเร็วกว่าแล้ว ยังช่วยให้เรามีเงินใช้จ่ายทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นอีกด้วย ซึ่งเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น เกิดอุบัติเหตุ มีคนในครอบครัวล้มป่วย หรือมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่ และจะเกิดขึ้นเมื่อไร ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาท การเริ่มออมเงินเร็วก็จะทำให้เรามีเงินก้อนส่วนหนึ่งไว้ใช้ทันทีที่ต้องการ หรือหากมีเงินไม่เพียงพอ อย่างน้อยก็สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลงได้บ้างหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น ทั้งนี้ แนะนำให้ออมเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินไว้ 6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือน โดยออมไว้ในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น เนื่องจากสามารถเบิกถอนออกมาใช้ได้ทันทีที่ต้องการ

Related Blog