fbpx 5 หลักง่ายๆ ป้องกันอัคคีภัย
ความรู้13 กันยายน 2023

5 หลักง่ายๆ ป้องกันอัคคีภัย

ข่าวสาร

1.จัดระเบียบ สิ่งของภายในบ้านและนอกบ้านให้ดีโดยเก็บรักษาสิ่งที่เกิดไฟได้ง่ายไว้เป็นสัดส่วน

2.ตรวจซ่อมบำรุงสิ่งของเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และปลอดภัย

3.อย่าฝ่าฝืนข้อความที่จิตใต้สำนึกพึงระวัง เช่น อย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้นานๆ อาจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้

4.ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว เพื่อออกจากสถานที่อย่างปลอดภัย

5.ควรมีอุปกรณ์ดับเพลิง เตรียมไว้ดับเพลิงไหม้ เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลาม

Related Blog