fbpx 5 เคล็ดลับเปลี่ยนบ้านรกให้เป็นระเบียบ
ความรู้16 กันยายน 2023

5 เคล็ดลับเปลี่ยนบ้านรกให้เป็นระเบียบ

ข่าวสาร

    ปัญหาเรื่องบ้านรกเป็นปัญหากวนใจสำหรับใครหลายๆคน และเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก เพราะไม่ว่าจะเก็บกวาด ทำความสะอาดบ้านเท่าไหร่ ไม่นานก็กลับมารกรุงรังอีกครั้ง อีกทั้งความรกของบ้านยังส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้อยู่อาศัยในทางลบอีกด้วย

    ฉัตรหลวง จึงได้รวบรวม “5 เคล็ดลับ เปลี่ยนบ้านรกให้เป็นระเบียบ” มาให้ลูกบ้านของเราได้นำไปใช้เพื่อเปลี่ยนบ้านรกเป็นบ้านที่โล่ง มีระเบียบ สะอาดและถูกสุขลักษณะ เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะ

1.จัดหมวดหมู่สิ่งของ

ควรแยกประเภทสิ่งของไม่ให้ปะปนกัน แล้วนำไปจัดเก็บในสัดส่วนพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ จะทำให้สิ่งของถูกจัดเก็บเป็นระเบียบและนำมาใช้ได้ง่ายขึ้น เช่น หมวดเสื้อผ้า หมวดหนังสือ หมวดของใช้ทั่วไป เป็นต้น

2.จัดลำดับความสำคัญในพื้นที่จัดเก็บ

จะช่วยให้นำสิ่งของออกมาใช้ได้ง่ายขึ้น โดยสิ่งของที่ใช้งานบ่อยควรจัดวางในพื้นที่หยิบได้ง่าย ส่วนของที่ไม่ได้ใช้ประจำให้จัดเก็บในพื้นที่ด้านในสุด เช่น สิ่งของที่ใช้ประจำอาจจะเก็บในลิ้นชักชั้นบนสุด ส่วนที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยอาจจะวางในลิ้นชักชั้นล่างสุด เป็นต้น

3.รู้จักทิ้งของที่ไม่ Spark Joy แล้ว

มาจากแนวคิดของ คนโด มาริเอะ ผู้เขียนหนังสือทฤษฎีจัดบ้านชื่อดังชาวญี่ปุ่น ได้ให้แนวคิดที่เรียกว่า จุดประกายความสุข (Spark Joy) คือ ให้ลองหยิบจับสิ่งของทีละชิ้นดู ถ้ายังชอบและรู้สึกดีกับของชิ้นนั้นอยู่ก็ให้เก็บไว้แต่ถ้าไม่ก็ต้องยอมทิ้งไป จะช่วยในเรื่องการจัดระเบียบบ้านได้มากยิ่งขึ้น

4.เลือกเก็บเฉพาะของที่จำเป็นหรือได้ใช้งานจริงๆ

ต่อจากข้อที่แล้วถ้าหากหยิบจับสิ่งของชิ้นไหนก็ Spark Joy ไปหมด ไม่อยากจะทิ้งสักอย่างจนของล้นบ้าน สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือดูว่าของเหล่านั้นมีความจำเป็นไหม และได้ใช้งานจริงในชีวิตประจำวันหรือเปล่า ถ้าหากไม่ก็ต้องทำใจและยอมทิ้งไปเพื่อลดความรกรุงรัง สร้างความเป็นระเบียบในบ้านมากขึ้น

5.สร้างนิสัยการจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ

ต่อจากข้อที่แล้วถ้าหากหยิบจับสิ่งของชิ้นไหนก็ Spark Joy ไปหมด ไม่อยากจะทิ้งสักอย่างจนของล้นบ้าน สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือดูว่าของเหล่านั้นมีความจำเป็นไหม และได้ใช้งานจริงในชีวิตประจำวันหรือเปล่า ถ้าหากไม่ก็ต้องทำใจและยอมทิ้งไปเพื่อลดความรกรุงรัง สร้างความเป็นระเบียบในบ้านมากขึ้น

Related Blog